Veiligheid in de openbare ruimte

Onbekommerd wonen of vooruitkomen of leerklimaat roepen een positief beeld op. Er is iets te bereiken het sluit aan bij dromen. Leefbaarheid wordt vaak geassocieerd met onvrede, zonder dat altijd duidelijk is waar die ontevredenheid over gaat. Soms is er sprake van dat mensen én gelukkig én ontevreden zijn. Dat vraagt telkens opnieuw om scherp te kijken wat oorzaken van onvrede echt zijn. Want een parkeervraagstuk is van een andere orde dan brommers zonder knalpot of onbekende mensen. Een gevoel van onvrede hoeft geen relatie te hebben met de wijk maar kan andere oorzaken hebben.

AdProm levert vanuit haar kennis regelmatig bijdragen aan studiebijeenkomsten en ateliers van KEI, kenniscentrum stedelijke vernieuwing. «

download: KEI-atelier ‘Veiligheid in de openbare ruimte’