Rotterdam – Afrikaanderplein

In opdracht van deelgemeente Feijenoord, Pact op Zuid en woningcorporatie Vestia Feijenoord hebben Chantal Nap en Leo van Gerven samen de functie van pleinregisseur ingevuld op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid.

De drie partners investeren in de vernieuwing van de Afrikaanderwijk met activiteiten op en rond het plein. De pleinregisseur werkt aan de transformatie van het Afrikaanderplein in een prettige ontmoetingsplek en het kloppend hart van de wijk. Basis van de aanpak is het stimuleren van de betrokkenheid van de bewoners in het meedenken en uitvoeren van activiteiten op en rond het plein om de wijk sociaal en economisch vooruit te helpen. Hiervoor zijn onder andere overlegstructuren opgezet tussen de verschillende belanghebbende partijen, als sociale en culturele organisaties, ondernemers, winkeliers en het marktwezen. «

Artikel Nieuw Rotterdams Tij

Artikel SEV-experiment ‘Publieke Ruimte’