Categorieën

Breda – Heuvel

De Bredase wijk Heuvel werkt aan een revitalisering onder de projectnaam Heuvel ‘kwaliteit maken we samen’. Het transformatieproces berust op de uitgangspunten van behoud van het sterke (cultuurhistorische) karakter van de wijk, perspectief verbeteren voor wonen, onderwijs, welzijn en werk voor de huidige bewoners en nieuwe bewoners aantrekken. Initiatieven en productieve inbreng komen van de bewoners met als achterliggende gedachte dat creativiteit altijd voor een oplossing zorgt. Bij de revitalisering gaat het samenwerkingsverband van gemeente, twee corporaties en Stichting Wijkbelang Heuvel uit van een stedenbouwkundig basisplan.

Er is gekozen voor een onorthodoxe en innovatieve aanpak. Een proces dat is vorm gegeven door Leo van Gerven als procesmanager. Een brede variatie aan werkvormen is opgezet om bewoners een grote inbreng en betrokkenheid te geven én zelf initiatieven te laten ontwikkelen. De bewoners zijn medeopdrachtgever in de stuurgroep en er is budget gereserveerd voor de bewonersinitiatieven. In het project is de bewonerswens voor  vernieuwing van onderwijs aangegrepen om deze zowel fysiek als inhoudelijk te verbeteren. Er is rekening gehouden met de investeringsbehoefte van de eigenaren van het vastgoed en de voorzieningen. De bestaande twee winkelcentra in de wijk worden omgebouwd tot een groot winkelcentrum en een educatief sociaal-cultureel centrum. «

download: Heuvel ‘Kwaliteit maken we samen’